Gardening

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิ อีลิซเซียม การ์เด้น เดิมจดทะเบียนชื่อร้านมาจิคสเคป เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ดำเนินกิจการเกี่ยวกับรับออกแบบพร้อมจัดสวนภูมิทัศน์ จำหน่ายพันธุ์ไม้และวางระบบน้ำสวนอัตโนมัติ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิ อีลิซเซียม การ์เด้น เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายขอบเขตงาน ในส่วนองค์กรราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชนขนาดใหญ่ เพื่อให้มั่นใจในขีดความสามารถในการดำเนินงานและบริการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ยังคงดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสวนภูมิทัศน์ ดูแลสวน วางระบบน้ำอัตโนมัติ และได้เพิ่มส่วนงานจำหน่าย ผลิตผลทางการเกษตร พืชผัก, ผลไม้ ปลอดสารพิษ ตลอดจนจำหน่ายดอกไม้สดเมืองหนาว ให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่ภาคใต้ โดยจะเริ่มให้บริการและจัดจำหน่ายได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ที่จังหวัดกระบี่, พังงา, ตรัง, ภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง

การจัดสวน

ออกแบบงานจัดสวนภูมิทัศน์ หลากหลายสไตล์

จัดสวนภูมิทัศน์ตามแบบของลูกค้า, ปลูกต้นไม้ใหญ่, ไม้พุ่ม, ไม้คลุมดิน, หญ้าสนามทุกชนิด

ดูแลรักษาสวน, ใส่ปุ๋ย, ตัดแต่งต้นไม้, ตัดหญ้าสนาม

รับจัดหา, จำหน่าย พันธุ์ไม้เพื่องานภูมิทัศน์

จำหน่าย หญ้าสนาม, หญ้านวลน้อย, หญ้ามาเลเซีย, หญ้าเบอร์มิวด้า,
หญ้าญี่ปุ่น และหญ้าเทียม

ให้บริการ

กลุ่มโรงแรมรีสอร์ท, ภัตตาคารร้านอาหาร, สนามกอล์ฟ

กลุ่มหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน

กลุ่มประกอบการกิจการอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร, คอนโด, รับเหมาก่อสร้าง

กลุ่มผู้ประกอบการให้เช่าสนามฟุตบอล

สำนักงานธุรกิจ, บ้านพัก

Lorem Ipsum

But I must explain